MESAFELİ SATIŞLAR SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞLAR SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 TARAFLAR
1.1-SATICI
Ünvanı : TWINS COCKTAIL LAB DANIŞMANLIK ORGANİZASYON

GIDA TURİZM SANAİİ VE TİCARET LİMİTED

Adresi

: ABBASAĞA MAH. JANDARMA MEKTEBİ SK. ŞENER APT NO: 32 A BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Telefon : 05434961990

Eposta adresi : info@twinsmutfak.com
1.2-ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :
MADDE 2 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin www.twinsmutfak.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini
yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır.
MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN
BELİRLENMESİ
3.1-ÜRÜNLER
Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.twinsmutfak.com adresinde yer almaktadır. 
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.
3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Bilgileri :
Ürün sevkiyatlarına ürün TWINS COCKTAIL LAB tarafından tedarik edildikten sonraki en geç 2 işgünü içinde
başlanacaktır. 
3.3 GECİKME FAİZİ
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.
MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1) ALICI, www.twinsmutfak.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve
ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi
verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin
akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,
ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin
uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen
ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını
almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan
tüketiciye bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir
nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.
4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde
yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün
bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde
SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü
durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle
yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini
ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın
kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün
içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen
banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede
bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından
ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik
edilememesi veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil
etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde iade edecektir. Banka
tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle
MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1
(bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade
öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi
kartına tek seferde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine
taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim
tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri
satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut
borçlarından düşmüş olacaktır.
MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6 CAYMA HAKKI
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
tarihinden itibaren 14 (on dört) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli
sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,
tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının
kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günlük süre içinde
SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5-e madde
hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri
iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar
adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim
edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve
alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa
ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI
tarafından iade alınamaz. Hijyen gerektiren küpe vb ürünler SATICI tarafından iade alınamaz. Cayma hakkı
kullanılmak istenen ürünler kullanılmamış olmalıdır. Bir defaya mahsus paketi açılan teknolojik ürünler SATICI
tarafından iade alınamamaktadır.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen Alışveriş çeki kullanabilme tutarının altına
düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.
TÜKETİCİ / ALICI aşağıdaki şartlara konu olan ürün özelinde sözleşmeye bağlı cayma hakkını kullanamaz:

 1. Alıcının istekleri veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan
  ürünler, tek kullanımlık ürünler , çabuk bozulma tehlikesi bulunan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan
  mallar , Alıcıya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve
  hijyen açısından uygun olmayan ürünler , teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği
  ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerin ambalajlarının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik
  gereği mümkün değildir.
 2. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan
  malların iadesi mümkün değildir.
 3. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (ekonomik değerini/tekrar satılabilme özelliğini kaybetmiş, bir kez dahi olsa
  kullanılmış, herhangi bir şekilde hasar verilmiş, herhangi bir şekilde satıcıdan kaynaklanmayan nedenler ile başka
  bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan vb. ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir
  MADDE 7 YETKİLİ MAHKEME
  İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden kaynaklanacak her türlü hukuki ihtilaf
  halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile
  İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI
  işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
  İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.
   

SATICI :  TWINS COCKTAIL LAB DANIŞMANLIK ORGANİZASYON

GIDA TURİZM SANAİİ VE TİCARET LİMİTED

ALICI:
TARİH: